Indien u hulp benodig om die vorm in te vul, skakel ons nou by 076 342 3880 en ons sal u met graagte bystaan.

Registreer jou saak

SODRA DIE BESERING aan ons aangemeld word EN ons vasstel dat jou eis INGEVOLGE DIE WET ingestel kan word, SAL DIE proses ‘n aanvang neem. ONS KAN SLEGS EISE OORWEEG WAAR ‘n MINIMUM VAN R80 000 vir ‘n PERSOONLIKE ONGEVALle-EIS uitbetaal is, OF waar DIE BESERING geLEI het TOT 'N GROOT VERLAGING in inkomste/salaris, en waar die eis minder as drie jaar na die ongeluk ingestel word


Die Wet het verander – jy kan nou eis.

Die Wet Op Beroepsgesondheid en Veiligheid is in 2014 aangepas. Dit sluit nou die beveiliging van werkers op boupersele in. Die Wet bepaal die volgende:

• Dat alle werkers met alle noodsaaklike hulpbronne voorsien moet word om hulle werk veilig en sonder om skade aan hul gesondheid aan te rig, uit te voer.

• Inligting aangaande enige inherente en werkplek gevare moet verskaf word aan alle werkers. Dis sluit in enige gevare waarvan daar bewus was voor en tydens die werk.

• Die inligting moet beskikbaar wees in die Gesondheids- en Veiligheidslêer van die spesifieke perseel.

Indien ‘n besering opgedoen word as ‘n gevolg van omstandighede wat nie aan die Wet voldoen nie, kan die eienaar of bestuurder siviel aanspreeklik gehou word. Dit sluit in alle geboue behalwe eenverdieping residensiële eiendomme wat nie uitverhuur word nie.

1 besering is 1 te veel

The taak van Impi is om n beter omgewing en verantwoordelikheid met die Act en n lekker omgewing vir almal in Suid Afrika.


DEEL hierdie site met jou maatjies.