English  |   Afrikaans  |   isiZulu  |  isiXhosa

Registreer jou saak

Sodra die besering bekend gemaak is en die werker bevestig dat hulle hul eis ingevolge die wet wil nakom, sal die eis geassesseer word. INDIEN DIE OORSPRONG VAN DIE EIS BEVORDER IS, SAL DIE REGSPROSES WORD. Ons kan slegs eise oorweeg waar die werklike of voorgenome koeël- of persoonlike ongeval-eis bybetalings 'n minimum van R80 000 is of die besering lei tot 'n groot verlaging van skaalvermindering.


Die Wet het verander – jy kan nou eis.

Die verandering van die Konstruksieregulasies soos voorgeskryf in die Wet op Beroepsgesondheid en -veiligheid (die Wet) met betrekking tot werkers op boupersele het op 7 Februarie 2014 in werking getree.


Ooreenkomstig die Wet moet werkers op ʼn perseel van genoegsame hulpbronne voorsien word om hul werk in veiligheid en sonder gesondheidsrisiko’s uit te voer. Alle werkers moet ingelig word oor enige inherente risiko’s en gevare in die werkplek, insluitend advies oor enige bekende gevare voor en tydens hul werk. Hierdie inligting is beskikbaar in die Gesondheids- en Veiligheidslêer vir die eiendom, soos deur die Wet vereis.


Die Wet bepaal dat, wanneer konstruksie/instandhoudingswerkers op die perseel beseer word, die eiendomsbesitter, -bestuurder en andere siviel aanspreeklik gehou kan word indien hulle versuim het om aan die Wet gehoor te gee. Dit geld alle geboue, behalwe enkelverdieping- residensiële eiendomme wat nie uitverhuur word nie.

1 besering is 1 te veel

The taak van Impi is om n beter omgewing en verantwoordelikheid met die Act en n lekker omgewing vir almal in Suid Afrika.


DEEL hierdie site met jou maatjies.